Verslag 2017

7 oktober 2017 Jeugdontmoetingsdag District Overijssel

Dit jaar werden we samen met de jeugd uitgenodigd om in Rijssen te komen van Overijssel. De afdeling Rijssen R06 bestaat dit jaar 80 jaar wat dan ook met de jeugd van Overijssel samen gevierd werd. De jeugd die in het middelpunt staan en samen met hun vogels de show te stelen.
De afdeling (Rijssen R06) heeft er dan ook alles aan gedaan om het iedereen naar de zin te maken en de begeleiders en de bezoekers konden dat ook beamen.
Een goed verzorgde dag waar het nergens aan ontbrak, drinken en eten volop en alles gratis voor iedereen. De jeugd werd vermaakt met een mooie ochtend. Om acht uur kwamen de eerste inzenders samen met hun begeleiders al binnen om de vogels in te leveren en op de stellingen te plaatsen. Om kwart voor negen was iedereen binnen en we konden mooi op tijd beginnen. Gerrit Brinkman de voorzitter van de afdeling Rijssen
vv Zanglust opende de ochtend door iedereen welkom te heten en om het programma uit te leggen Het bijna voltallige districtsbestuur was aanwezig en werd ook welkom geheten, samen met de voorzitter van het district werden daarna ook de vrijwilligers en de keurmeesters welkom geheten en aan de jeugd voorgesteld.
Hans Oude Breuil die deze jeugontmoetingsdag in Overijssel helaas voor de laatste keer aanwezig is ivm gezondheidsredenen op het thuisfront en ons jaren geheel belangeloos heeft geholpen bij de jeugdagen, keurt deze dag de tropische vogels en parkieten. Henri Melenboer uit Nijverdal zal de parkieten keuren, Jacob Hakvoort zal de tropische vogels keuren en Jan van Duuren gaat de kanaries keuren.
De keurmeesters namen hierna de jeugdleden mee naar een aparte keurruimte waar de ouders en begeleiders eigenlijk niet meer bij aanwezig mochten zijn en gingen samen met de jeugd leden de vogels bespreken, sommige jeugdigen vulden zelfs een eigen keurbrief in en wisten soms hun eigen vogels nog strenger te beoordelen dan de keurmeester. Misschien zijn dit wel onze toekomstige keurmeesters.

Tijdens deze bespreking lieten jullie de resultaten van jullie jonge vogels zien en waar je jouw kennis van jouw vogels met elkaar kon delen.
Er wordt tijdens deze dag geen strijd gestreden maar er is een gezonde concurrentie.
De keurmeesters die zelf ook groot liefhebbers zijn en zeer deskundig op het gebied van jullie vogels en samen met jullie gaan bespreken, kunnen dan aan het eind van de ochtend tevreden terug kijken en jij kunt dan zeggen : “ik ben weer trots op mijn eigen vogels en weet wat ik in mijn hok heb en neem de tips die ik heb gekregen ter harte .” Ieder gunt elkaar de prijzen, maar natuurlijk hoop je er ook eens bij te zijn. Niet iedereen kan met een prijs naar huis gaan maar er zijn wel heel veel prijzen.

Er zijn deze dag een mooi aantal inzenders en weer een mooi aantal vogels waar wij als districtsbestuur heel gelukkig van worden. Vorig jaar in Glanerbrug helaas was er misschien wel een dieptepunt, maar er zit weer een mooie groei in.
Dit jaar weer 18 inzenders met bijna 100 vogels. Wij willen als districtsbestuur aan jullie inzenders vragen om eens mee te denken hoe we in de toekomst meer inzenders en nog meer vogels kunnen krijgen, het district telt op dit moment 119 jeugdleden. Waar zijn die andere 101 leden?
Of moeten we een andere opzet van de jeugdontmoetingsdag er van maken? Denk eens met ons mee als jullie willen . Heb je een goed idee stuur dan een mailtje naar nbvvoverijssel@gmail.com

De jeugdontmoetingsdag is het begin naar de diverse tentoonstellingen die nog mogen volgen zoals: de onderlinge tentoonstelling, de Districtsshow in Nijverdal/Hellendoorn en NK Vogel 2018 die dit jaar voor het eerst dicht bij huis wordt georganiseerd nl. in Zwolle. Hopelijk zullen we nog veel van jullie vogels die op deze dag hier zijn op de volgende shows ook terug zien. En je weet jeugdleden mogen in Overijssel ook dit jaar weer gratis meedoen op de districtsshow.

Rond half elf was de keuring bijna klaar en begonnen sommigen al wat onrustig te worden, Maar daar had het bestuur van Rijssen wat op gevonden door de jeugdleden een quiz te laten invullen, je moest er wel wat voor doen maar leerde er ook nog veel van. Sommigen waren erg enthousiast bezig en vroegen iedereen die ze maar tegen kwamen naar antwoorden.
Rond twaalf uur kwam de patat en frikadellen en kroketten binnen waar iedereen heerlijk van heeft genoten.
Na het eten werden de prijzen bekend gemaakt en natuurlijk ook de uitslag van de quiz. Iedere deelnemer kreeg ook een oorkonde mee naar huis evenals een goed gevulde tas met allerlei handige en nuttige dingen voor de vogels die door diverse sponsoren zijn geschonken.
Hans Oude Breuil werd hierna namens alle jeugdleden van het district en het districtsbestuur bedankt voor de vele jaren die hij zich heeft ingezet voor deze jeugdag en altijd op een heel prettige wijze geheel belangeloos heeft gedaan en mocht daarvoor een waarde bon ontvangen.

Vanaf deze plaats dank ik de afdeling Rijssen namens het district Overijssel voor de gastvrijheid en de prettige wijze waarop de voorbereidingen zijn verlopen.
Dank ook voor de steun aan de vele vrijwilligers, de keurmeesters, de jeugdbegeleiders die vandaag met jullie zijn meegekomen, zonder hen was het niet gelukt om er weer zo’n mooie dag van te maken, wat is er weer veel werk verzet.
Natuurlijk ook bedankt jullie als inzenders die met elkaar dit prachtige aantal vogels hier hebben ingebracht en samen de show maken.
Allen hartelijk dank en hopelijk ook het volgende jaar mogen we weer op iedereen rekenen.

Met vriendelijk sportgroeten,
Namens het Districtsbestuur,
Harry Oude Vrielink, voorzitter