Jeugdontmoetingsdag 2023

Zaterdag 7 oktober kwamen 8 jeugdige inzenders  uit het district Overijssel bijeen in  de locatie van de Tuinfluiter in Ommen met voor hen de mooiste vogels. Deze werden ter bespreking aan geboden aan de keurmeesters die samen met hen deze dag de vogels gingen keuren en bespreken.

Overijssel telt 90 jeugdige leden waar deze dag maar 8% van aanwezig was, ondank de herhaaldelijke vraag zowel in de districtsvergaderingen en met ook met name ook een verzoek aan de jeugdcoördinatoren die toch iedere afdeling heeft (?)  als aan de jeugdleden zelf door iedereen persoonlijk eind  augustus de inschrijfbrief en uitnodiging te sturen  om deel te nemen om de jeugdontmoetingsdag en deze dag op deze wijze in stand te houden.

Afd. Ommen was dit jaar zo aardig om hun locatie beschikbaar te stellen, maar ook  6 districtsbestuurders waren aanwezig en er werden keurmeesters  ingehuurd voor …..helaas maar 8 jeugdigen. De jeugd die wel aanwezig waren, waren enthousiast en hebben en leuke ochtend gehad en zijn weer heel wat wijzer naar huis gegaan over en met hun vogels. De verbeterpunten werden besproken maar ook werd er wel bij gezegd dat nog niet alle vogels helemaal klaar waren voor straks op de grote shows en dat daar  meer concurrentie kan zijn. Niet ieder vogel die hier een prijs heeft gewonnen  hoeft straks een prijs te krijgen. Maar voor deze dag en deze jeugdontmoetingsdag waren dat wel de mooiste vogels. Bijna alle inzenders hebben een beker mee naar huis mogen nemen.

In de districtsvergadering van 10 oktober is ook nog met de bestuursleden  van jullie verenigingen besproken hoe de toekomst van deze dag er uit gaat zien, gezien de geringe opkomst en de kosten wat het met zich brengt  voor zo weinig belangstelling..

We hebben een voorstel gedaan en de beslissing genomen om in ieder geval niet op deze voet door te gaan. Wat ons plan wel is, is  dat jullie volgend jaar je vogels (en nog steeds gratis) mag inzenden naar de districtsshow in Haaksbergen . Daar gaan we dan een speciale jeugdhoek inrichten en jullie vogels worden gewoon gekeurd zoals het op een echte show altijd gaat. Maar we gaan wel op de laatste dag de inzenders uitnodigen met hun begeleiders  te komen in Haaksbergen en gaan met de ervaren keurmeesters en jullie dan bespreken waarom jouw vogel wel een prijs heeft gekregen en bijv. een andere vogel net niet. Aan het eind van die ochtend of middag krijgen de deelnemers die de moeite nemen om hier wel bij aanwezig  zijn in ieder geval een herinnering mee . Een jeugdontmoetingsdag met een iets andere opzet maar wel met de zelfde intensie en hopelijk meer deelnemers die betrokken zijn bij de show.

De prijsverdeling  van dit jaar was als volgt:

kanaries kleur:

Kampioen Sem Grootenhuis met een satinet wit   met 92 pnt.

Gedeelde 2e prijs Sem Grootenhuis ook met een satinet wit  met 91 pnt.

Gedeelde 2e prijs Hendrik Kok agaat topaas geel intensief met 91 pnt.

Kanaries vorm- en postuur :

Kampioen Sebrina van Dieren met en gloster consort bont sch. met 91 pnt

2e prijs Hendrik Kolk met en Duitse kuif geel int. met 90 pnt.

Zebravinken

Kampioen Gijs kwakkel met een zebravink grijs zwartwang met 92 pnt

2e prijs Gijs kwakkel ook met een zebravink zwartwang  grijs man met 91 pnt

3e prijs Gijs Kwakkel met een zebravink bruin met 90 pnt

Rijstvogel wildkleur

Kampioen Joa Poelarends

Standaard grasparkieten:

Kampioen Luka Poelarends  met een standaardparkiet groen

2e prijs Sebrina van Dieren met een grasparkiet EF spangle en cleartail blauw

3e prijs Luka Poelarends met een grasparkiet  blauw

Grote parkieten

Kampioen  Sem Wolters met een halsbandparkiet dominant bontserie

Hier onder nog enkele mooie momenten om op terug te kijken :

De prijswinnaars 2023