Jeugdontmoetingsdag 2015

Jeugdontmoetingsdag 2015 te Westenholte

Zaterdag 3 oktober was het weer feest voor de jeugd in Overijssel. Van onze 118 jeugdleden die ons district telt hebben in totaal …… 11 jeugdigen zich ingeschreven voor deze dag. Geen geweldig aantal, wel jammer! Maar de echte serieuze liefhebbers waren er en die hebben genoten.
Er is de laatste jaren helaas een neergaande beweging te zien bij onze jeugdontmoetingsdag. Er waren dit jaar dan ook maar 65 vogels aanwezig. Heel wat minder als dat we de afgelopen jaren gewend waren. Een paar jaar geleden waren er nog ruim 180 – 200 vogels van soms wel 30 inzenders of meer.
Westenholte dicht bij Zwolle vierde dit jaar hun 50 jarige jubileum en in dat kader organiseerden zij deze dag. Een mooie dag, een mooie locatie, alles goed georganiseerd, maar alleen dan wel erg weinig vogels. Dat hadden er meer kunnen zijn? Veel meer! ! Er was van te voren flink aan de weg getimmerd door de vereniging, maar ook door het districtsbestuur. De jeugdleden waren allemaal persoonlijk benaderd en uitgenodigd. Ondanks wat minder vogels kon iedereen, aan het eind van deze dag, wel tevreden terugkijken op een gezellige en geslaagde dag.

De zaal was al vroeg open en alles stond klaar voor de keuring en de aansluitende tentoonstelling. De voorzitter, Ben Erdtsieck en de secretaris Martin Mensink heetten de aanwezigen vanaf 8.00 uur al welkom. Een ruim opgezette zaal in het Multi Functionele Centrum van Westenholte met veel licht, waar het prettig vertoeven was. De 2e voorzitter van district Overijssel bedankte Westenholte op voorhand voor de mogelijkheid die werd geboden aan de jeugd en het feit dat zij de organisatie op zich hadden genomen. Er werd kort uitgelegd wat de bedoeling was van deze dag en hoe de keuring vandaag in zijn werk zou gaan.

Net even iets anders als dat we in het verleden gewend waren, gingen de deelnemers nu eens zelf flink aan de slag. Samen met de jonge collega “kwekers” zat men al snel achter de keurtafels en kon men om klokslag 9.00 uur beginnen om zijn/haar eigen maar ook de vogels van de ander te beoordelen. De vier keurmeesters voor deze dag waren: Gerrit Brinkman samen met Cor van Elven, voor de tropen, Henri Melenboer voor de kromsnavels (Parkieten), en Jan van Duuren voor de kleurkanaries.

De 11 inzenders werden als een groepje van 3 – 4 jeugdigen bij de keurmeester aan de tafel gezet en de hele groep vogels kwam tegelijkertijd op de keurtafel in totaal dus 65 vogels. Er waren:
• 17 kanaries
• 15 zebravinken
• 14 rijstvogels, een gouldamadine en een duif
• 10 Agaporniden en 3 splendidparkieten.

De ouders/ begeleiders zaten op afstand mee te kijken en te luisteren, zodat de kinderen echt met de keurders rustig en alleen konden praten.

Samen, per groep, werden alle vogels besproken/ vergeleken. Dit was voor iedereen een goed leermoment van en voor elkaar en ook de belangstelling voor de vogels van de andere werd hiermee opgewekt. Na deze gezamenlijke bespreking werden door de keurmeesters de definitieve keurbriefjes ingevuld, om de prijsverdeling te bepalen. Natuurlijk zonder dat de jeugd hier invloed op had. Wel werden de vogels door de keurmeester samen met de jeugdleden in volgorde geplaatst van 1 t/m 6. De inzenders werden in de tussentijd getrakteerd op een patatje met en een drankje.

Verdeling prijzen

Groep 1 Kleurkanaries
Kampioen K. Eidhof Geel intensief
1e prijs K. Eidhof Geel schimmel
2e prijs L. Gr. Lipman Ag. Op. Geel moz. T1
3e prijs L. Gr. Lipman Ag. Rood moz. T2

Groep 2 Zebravinken
Kampioen J. Weelink Zw. Brst mask.bruin P
1e prijs J. Weelink Witborst grijs M
2e prijs J. Weelink Masker grijs M
3e prijs J. Weelink Zw. Brst. Mask. bruin M

Groep 3-4-5 Gouldamadines Rijstvogels Diamantduif (Groep 3, 4 en 5 werden voor de prijzen samengevoegd)
Kampioen J. van Haaften Wildkleur
1e prijs J. van Haaften Wildkleur
2e prijs K. Lohuis Wildkleur
3e prijs J. Van Haaften Zw. Oog wit

Groep 6 Grasparkieten
Kampioen C. vd Kamp Spangle hemelsbl.
1e prjs C. vd Kamp Spangle licht gr.

Groep 7 Agaporniden
Kampioen T. Brökink Fisheri groen
1e prijs W. Heres Fisheri groen
2e prijs T. Brökink Fisheri groen
3e prijs W. Heres Fisheri groen

Groep 8 Splendids
Kampioen K. Lohuis Wildkleur M

Na de prijsuitreiking en een goed gevulde zak met cadeaus is de jeugd nog samen met de keurmeesters op de “statiefoto ” gegaan. Van de afdeling Westenholte kreeg iedereen een bewijs van deelname in de vorm van een ingelijste oorkonde. Dit werd zeer op prijs gesteld. Hierna werden door de inzenders en hun begeleiders de vogels ingeladen en ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis. De catalogi werden in de districtsvergadering in de daarop volgende week uitgedeeld aan de afgevaardigden van de verenigingen van de inzendende jeugd.

Wij hopen dat we volgend jaar wel weer op een groot aantal inzenders, aan de andere kant van de provincie, kunnen rekenen. We gaan dan naar Glanerbrug (G06).

4 oktober 2015
H. Oude Vrielink
2e vz. District Overijssel