DISTRICTS TENTOONSTELLING 2021

UPDATE: DE DISTRICTS TT IS AFGELAST!!!

De risico’s, onduidelijke regels maar ook links en rechts ingetrokken vergunningen voor het houden van shows nopen tot deze beslissing.

Ons 50ste jubileumjaar vieren wij met een district TT in Bornerbroek (gemeente Almelo) en wel in het bekende Brookshoes, Pastoor Ossestraat 21 te Bornerbroek. In 2013 waren wij hier ook te gast. De district TT zal gehouden worden van 21 tot 29 december 2021 (opening 2e Kerstdag).

Voor jullie informatie:

o De sporthal is een ideaal gebouw met sporthal, een theaterzaal en voor café.
o De temperatuur in het gebouw is constant 16 a 17 graden.
o Het licht zal te 21.00 uur worden uitgeschakeld.
o Er komt een grote nette overzichtelijke verkoopklasse, waarvoor ruim reclame zal worden gemaakt (ook in Dld).
o Er is een restaurant aanwezig, welk gedurende de TT dagen geopend is en waar U tegen geldende prijzen een drankje en een hapje kunt nuttigen.
o Het gebouw is gemakkelijk bereikbaar (met eigen, maar ook met openbaar, vervoer). Wel verzoeken wij u uw auto z.s.m. op een parkeerplaats elders in het dorp te parkeren en eventueel hiervoor aanwijzingen van leden van “De Goudvink” op te volgen.
o Het inschrijven loopt via het digitale districtssysteem. Uiteraard zijn wij genegen u te helpen indien u dit zelf niet kunt. Voor uw gemak heeft u ook een papieren inschrijfformulier ontvangen.
o Vooralsnog is de QR toegangsbewijscode verplicht gesteld door het RIVM (mogelijk gaat dit wijzigen na 1 november 2021). Er wordt gecontroleerd, zonder QR code geen toegang (dan alleen kort inbrengen en afhalen, zonder verblijf in de zaal).

Helaas was er in 2020 vanwege het Corona virus geen tentoonstelling mogelijk, wij hopen mede om bovenstaande redenen dat jullie massaal insturen. In Overijssel willen wij weer laten zien dat de vogelhobby hier op gezonde wijze leeft.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de site www.goudvink-almelo.nl, maar ook bij de T.T. secr. Dhr. G. Koop, 06-46320370 of bij voorzitter Dhr. A. Zomer, 06-15318939.

Hopende jullie allen in Bornerbroek als inzender te mogen begroeten met sportgroeten, mede namens de TT commissie van Vogelvereniging “De Goudvink” Almelo.

Albert Zomer

Inschrijfformulier 2021

TT Reglement 2021

Stappenplan digitaal inschrijven

Handleiding digitaal inschrijven

Verkoopklasseformulier 2021

Verkoopreglement 2021