Jeugdontmoetingsdag 2014

Jeugdontmoetingsdag 2014 te Tubbergen

De eerste ontmoeting met elkaar dit jaar, samen met onze “jonge” vogels. Jammer genoeg niet zo veel vogels als op de voorgaande jeugdontmoetingsdagen, maar wel een grote variëteit in soorten en rassen. 73 vogels, wat toch ruim 30 vogels minder is als het voorgaande jaar en helaas maar 12 deelnemende jeugdleden uit het district.
Met de vele vrijwilligers hebben wij als vogelvereniging Tubbergen & Omstreken geprobeerd er weer iets moois van te maken en gezorgd dat de inzenders, begeleiders en bezoekers hebben genoten van een leuke dag.
Menig jeugdlid uit district Overijssel die deze dag enthousiast kwam, ging veelal nog enthousiaster weg, met de afsluiting : “Tot volgend jaar!” Dat geeft je een goed gevoel. Daar doen we het toch voor?

Ik blijf zeggen dat wij als districtsbestuur nog steeds trots zijn op “ons” district, dat nog altijd een groot aantal actieve jeugdleden heeft. De diversiteit aan vogels is geweldig; van de kleinste troop of kanarie tot de grootste parkieten worden toch maar getoond en besproken met de keurmeesters. Die deze dag geheel belangeloos tot een waar feest hebben gemaakt voor “onze” jeugd. En………., iedereen ging met een prijs naar huis.
De deskundige keurmeesters hebben samen met de jeugdleden de vogels besproken en waren erg enthousiast over de kwaliteit, maar ook over de kennis van de jeugd over hun vogels tijdens deze bespreking van hun eigen vogels.
Binnen het district Overijssel is er tijdens deze Jeugdontmoetingsdag altijd een gezonde competitiestrijd tussen de inzenders, want in bijna iedere groep zijn meerdere inzenders met goede vogels, zodat het toch ieder jaar spannend is wie er met een prachtig beker naar huis gaat.

Om de tijd te doden, na de vogelbespreking en in afwachting op de prijsuitreiking, hadden de vrijwilligers van de vereniging bedacht dat de jeugd leden zelf vogelhuisjes mochten timmeren. Ik denk dat dit een groot succes was, zonder dat ook maar één zich op de vingers heeft geslagen.

Hopelijk zien we nog veel vogels van deze jeugdontmoetingsdag terug op de onderlinge shows, de Districtstentoonstelling (waar de jeugd nog steeds geen inschrijfgeld hoeft te betalen (omdat Overijssel een potje voor de jeugd heeft gereserveerd) of in Apeldoorn op
“Vogel 2015”.
In ieder geval hoop ik, dat jij als deelnemer/ inzender van deze jeugdontmoetingsdag, bezoeker of in welke hoedanigheid dan ook, enkele prettige uren op of rondom de show hebt gehad en we elkaar snel weer terug zien.

Namens het districtsbestuur en de Vogelvereniging Tubbergen & Omstreken
Harry Oude Vrielink