Jeugdontmoetingsdag 2013

Jeugdontmoetingsdag 2013 te Nijverdal

Op 5 oktober 2013 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun vogels te mogen begroeten in het gebouw: Postduivenvereniging “Vitesse”, Veldsweg 11 te Nijverdal.

Het inbrengen is om 08.30 uur. Het gebouw is open vanaf 08.00 uur. Om 09.00 uur beginnen de keurmeesters met de keuring. Voor iedere inzender is er een leuke bruikbare herinnering aan deze dag.

Dit stond op het inschrijfformulier die alle jeugdleden van het district Overijssel enkele weken geleden allemaal over de post hadden ontvangen.

23  “jeugdige- dames en heren” samen met hun begeleiders met in totaal 123 vogels werden deze ochtend verwelkomd door de aanwezige leden en bestuurders van de Vogelvereniging Zang & kleur Nijverdal en Hellendoorn en het voltallige districtsbestuur van Overijssel.

De vogels werden al vroeg in ontvangst genomen, ingeschreven en op de stellingen geplaatst. De jeugdigen konden het bijna niet afwachten dat de keuring ging beginnen en wel door de keurmeesters: Jan van Duuren en Lambert Zandman voor de kanaries, Henri Melenboer voor de parkieten, Gerrit  Brinkman, Hans Oude Breuil en Albert Wevers voor de tropen, zebravinken, Japanse meeuwen, duiven en grondvogels.

Jan Scholten als TT- en dagvoorzitter heette iedereen welkom en vertelde wat de vereniging  deze ochtend allemaal in petto heeft voor de jeugd en neemt vervolgens de huishoudelijke mededelingen voor zijn rekening. Hierna neemt de 2e voorzitter van het district het woord over en begroet de bekende maar ook vele nieuwe jeugdleden. Als eerste brengt hij bij de aanwezigen onder de aandacht hoe belangrijk het is om de “petitie positieflijsten” (het liefst digitaal) te tekenen. Dit om in de toekomst nog heel vaak samen een jeugdontmoetingsdag samen te hebben. Als we dit niet doen dan zou het in de nabije toekomst wel eens zo kunnen zijn dat we deze niet meer mogen en kunnen houden. Omdat we door een nieuwe wetgeving geen vogeltjes meer mogen hebben. Hierna werd iedereen uitgelegd wat de bedoeling van deze dag is en “het elkaar ontmoeten “ voorop staat. Maar natuurlijk komen we ook wel een beetje bij elkaar voor de prachtige bekers die op het eind worden uitgereikt.

De 6 keurmeesters gaan hierna naar hun keurtafel. De eerste vogels werden voorgedragen en de inzenders gingen naast de keurmeester zitten en in gesprek over hun eigen vogeltjes. Er mochten vragen worden gesteld en de keurmeesters wezen hierbij op de positieve kanten van de vogels, maar ook op de eventuele verbeterpunten. De keurbriefjes werden samen ingevuld.

Om 12.00 uur waren alle vogels op de keurtafel geweest, alle vragen zijn gesteld en iedereen was tevreden. De jeugd over de opgedane kennis. De keurmeesters over de kwaliteit van de vogels. De organisatie over het vlotte en prettige verloop van de ochtend.

Hierna gingen de inzenders genieten van een patatje met een drankje in afwachting  van de uitslag. De keurbriefjes werden nog eens gecontroleerd, de prijzentafel gevuld met bekers, de goed gevulde tassen klaar gezet en vervolgens nam iedereen vol spanning plaats voor de bekendmaking van de uitslagen. Als eerste werd keurmeester Albert Wever  naar voren gehaald, om hem toe te zingen. Want hij was vandaag, op zijn verjaardag, toch maar naar Nijverdal gekomen om te keuren.

De voorzitter bedankt alle inzenders, vrijwilligers en aanwezigen voor de inzet en het goede verloop van deze ochtend, waarna de prijzen door de 2e voorzitter van het district bekend werden gemaakt. Na de prijsuitreiking werd er nog bekend gemaakt dat alle jeugdleden van het district Overijssel gratis mogen deelnemen aan de districtshow in Almelo op kosten van het district, omdat daar een potje voor is gereserveerd. Hierna werd er nog een groepsfoto gemaakt. De vogels vervolgens vlot uitgegeven, waarna iedereen tevreden huiswaarts ging.