Spelden bijzondere waardering NBvV

Tijdens de druk bezochte districtsvergadering van 11 oktober 2016 gaf Albert Zomer de voorzittershamer van het district over aan Harry Oude Vrielink, om vervolgens als hoofdbestuurder een aantal districtbestuurders in het zonnetje te zetten.

Hij memoreerde dat het functioneren van een voorzitter mede afhangt van zijn medebestuurders en hij het daarom zo lang volgehouden had. Namens het hoofdbestuur kon hij mededelen dat aan dhr’n Piet Konkelaar, Harry Oude Vrielink en Lambert Zandman de speld van Bijzondere Waardering NBvV toegekend was. Betrokkenen maken al jaren deel uit van diverse besturen.

Piet was van 1983 tot 2015, met een jaar onderbreking, penningmeester geweest van de inmiddels opgeheven vogelvereniging Zwolle (Z-08) en is daarnaast van 2005 tot 2016 penningmeester van het district Overijssel. Hij is tevens sinds aanvang Vogel te Apeldoorn bij de organisatie betrokkenen en draagt zorg voor het draaiboek van deze show.

Harry is van 1977 tot 1993 secretaris en vervolgens voorzitter geweest van de VV “De 1e Glanerbrugse Kanarie Vereniging”. Na zijn verhuizing trad hij in 1994 toe als penningmeester en vervolgens vanaf 1999 als voorzitter bij de afdeling Tubbergen e.o. Daarnaast is hij als 2e voorzitter vanaf 2009 betrokken bij het districtsbestuur van Overijssel.

Lambert bleek bij alle shows van zijn afdeling betrokken te zijn. In aanvang van het digitale tijdperk was hij, samen met een ICT specialist, de eerste die een TT programma ontwierp. Vanaf 1988 in het bestuur van zijn afdeling te Ommen, in 1e instantie als lid en per 1989 tot heden als penningmeester. Omdat hij keurmeester wilde worden nam hij de studieboeken mee op vakantie. Zijn vrouw en kinderen vonden dat goed en zo is hij ook al enkele jaren keurmeester. In 2010 werd Lambert lid van het districtsbestuur Overijssel

De heren lieten zich de huldiging, door hun voormalige voorzitter, verrast welgevallen en konden hierbij tevens een boeket bloemen in ontvangst nemen.