Speld Bijzondere Waardering

Speld Bijzondere Waardering

Op vrijdagavond 14 november 2013 werd in de prachtige accommodatie van Restaurant Korderijnk te Twello (T-17) twee heuglijke feiten gevierd. Allereerst het 50 jarig bestaan van de afdeling Twello II. Een van de twee afdelingen van de NBvV die Twello rijk is en in goede harmonie met elkaar samenwerken. De receptie ter gelegenheid van dit jubileum viel samen met de opening van de onderlinge show. De zaal was rijkelijk gevuld met leden, bestuurders van zusterverenigingen en andere belangstellenden.

Het tweede heuglijke feit was een kleine verrassing en wel voor Dhr. J.G.M. Korten. De districtsvoorzitter van Overijssel Dhr. Albert Zomer kon betrokkene het heuglijke feit mededelen dat het hoofdbestuur had besloten, op voordracht van de afdeling Twello, om betrokkene te onderscheiden als Bijzonder gewaardeerd Lid van de NBvV. Gedurende meer 46 jaar (vanaf 1967) is vervuld betrokkene de functie van ringencommissaris van zijn afdeling en maakt zodoende deel uit van het bestuur van de afdeling. Vanaf 1963 maakt betrokkene ten bate van de afdeling tentoonstelling de tekeningen en indeling voor de opbouw. Vanaf 1992 verzorgt hij de inkoop van entstof voor kanaries voor de afdelingsleden. In 1993 introduceerde hij het item “Kom in de kooi” en daarnaast beheert betrokkene vanaf 2000 het donatiefonds voor de afdeling.

Al met al reden genoeg om betrokkene flink in het zonnetje te zetten. Jan liet zich glunderend de versierselen behorende bij deze toekenning door de districtsvoorzitter op spelden.

SpeldBijzondereWaardering