Bijzonder Gewaardeerd Lid

Bijzonder gewaardeerd Lid NBvV bij Vogelvereniging “De Gieteling”

Voorafgaand aan de opening op 7 november 2013 van de onderlinge vogelshow van de afdeling “De Gieteling” te Dedemsvaart werd aandacht besteed aan de jubilaris Dhr. Jan Jut, vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap bij de NBvV. Als verrassing kwam er echter nog een speciale uitreiking achteraan en wel voor Dhr. Jan Ringenier. Betrokkene vervult al 25 jaar een bestuursfunctie en heeft talloze karweitjes binnen de afdeling gedaan t.b.v. de leden. O.a. de mooie showkooitjes die elk jaar weer gemaakt worden tijdens de show. Beide heren werden nadrukkelijk in het zonnetje gezet door de aanwezige hoofdbestuurder Ton Koenen, secretaris van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Beide jubilarissen kregen de bijbehorende onderscheiding opgespeld. Beide jubilarissen kregen om dit heugelijke feit luister bij te zetten ook nog een mooie bos bloemen namens de afdeling overhandigd.

Op de foto staat van links naar rechts: Ton Koenen, bondssecretaris van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers – Jan Jut – Jan Ringenier – Voorzitter Hans Gielen.

BijzondergewaardeerdLid