Uitreiking legpenning 50 jaar

Uitreiking legpenning 50 jaar aan voormalig districtbestuurder

Een gezellige avond met bingo van de afdeling Nijverdal/Hellendoorn (N-06), werd vooraf gegaan door enkele officiële handelingen. Het bestuur van de afdeling blikte terug op een succesvolle tentoonstelling met een stijging van ingebrachte vogels. Het positieve financiële resultaat werd met applaus begroet. Ook het bezoek van een klas jeugdigen met een quiz werd gememoreerd en blijkt voor herhaling vatbaar te zijn.
Vervolgens werd door Albert Zomer, districtsvoorzitter van Overijssel, bij Dhr. H. Kampman de speld voor 25 jaar en bij Dhr. R. Prins voor 40 jaar opgespeld, waarbij enige anekdotes werden aangehaald. De 1e nog zeer actief en de 2e zeer actief geweest in allerlei functies. Voor Dhr. G. Huis in ’t Veld had de voorzitter een erepenning voor het 50 jarig lidmaatschap bij de NBvV. Betrokkene is in het verleden voorzitter geweest van de afdeling en districtsbestuurder van Overijssel. Hij tekende menig oprichtingsstatuut als commissaris van het district. Oprichter van het alom bekende bedrijf GEHU kooien, welke nu inmiddels in handen van junior is overgegaan.