50 Jaar lidmaatschap de heer J. Lok

Tijdens de jaarlijkse onderlinge vogel tentoonstelling bij “de Waterslager” uit Vollenhove werd voorzitter de heer J. Lok de speld van 50 jaar lidmaatschap opgespeld van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De afgevaardigde van het districtsbestuur van district Overijssel de heer W. Smit vond dit een eer om te doen en feliciteerde de heer Lok met dit jubileum.

Ter aanvulling bij de foto
Op de foto staat de Heer W Smit, mevrouw Lok en de Heer Lok

DhrLok